0

PIELGRZYMKA DO LICHENIA

poniedziałek, 17 sierpnia 2015
W dniu 11-12.08. 2015r. zorganizowana została pielgrzymka do Lichenia przez ks. proboszcza Wiesława Pisia. Mieliśmy możliwość ubogacić się duchowo modląc się przed cudownym obrazem Matki Bożej w Licheniu. Dzięki pani przewodnik zapoznaliśmy się z historią cudownego obrazu i przesłaniem objawienia. Dużym przeżyciem dla nas było spotkanie z kustoszem Sanktuarium ks. Eugeniuszem Makulskim, który budował świątynię od 1994r. do 2004r. Dzięki staraniom ks. Makulskiego, jego pracowitości i ofiarności ludzi wzniesiono przepiękną Bazylikę, do której 2 lipca 2006r. przeniesiono Cudwony Obraz Matki Bożej Licheńskiej. Zgodnie z przepowiednią Matki Bożej ludzie pielgrzymują do Niej powierzając swoje prośby i dziękują za otrzymane dary. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Niepokalanów i Warszawę. Mieliśmy okazję być w Świątyni Opatrzności Bożej. 

Dziękujemy ks. proboszczowi za zorganizowanie pielgrzymki. 
"Gdy nadejdą ciężkie dni Ci, którzy przyjdą do tego obrazu, będą się modlić i pokutować, nie zginą. 
Będą uzdrawiać chore dusze i ciała..." 


zdjęcia dostępne w galerii


0 komentarze:

Prześlij komentarz