0

APPLECHALLENGE DLA BARTUSIA

środa, 17 marca 2021

ZESPÓŁ JAGODA CHĘTNIE ANGAŻUJE SIĘ WE WSZYSTKIE AKCJE MAJĄCE NA CELU NIESIENIE POMOCY INNYM.
16 MARCA ZESPÓŁ JAGODA WZIĄŁ UDZIAŁ W APPLECHALLENGE DLA BARTUSIA.

DZIĘKUJEMY ZESPOŁOWI STALOWIANKI ZA NOMINNACJĘ :)